Skip to main content

Wielu przedsiębiorców decyduje się na wzięcie samochodu lub innego pojazdu w leasing. Jest to bardzo popularna forma finansowania auta, pozwalająca na szybkie poszerzenie firmowej floty. Po zakończeniu umowy leasingowej możesz zdecydować się na kolejny samochód lub zdecydować się na wykupienie i sprzedaż auta po leasingu. Możliwe jest nawet odkupienie pojazdu przed zakończeniem umowy. Dowiedz się, po jakim czasie można sprzedać auto i jakie wiążą się z tym formalności.

 

Co musisz wiedzieć, jeśli decydujesz się na wykup auta z leasingu?

Leasingowanego auta nie możesz sprzedać, bo nie jesteś prawnie jego właścicielem. Należy on do leasingodawcy, a leasingobiorca ma prawo do jego użytkowania na ustalonych zasadach. Dopóki leasing będzie czynny, nie masz możliwości sprzedania przedmiotu umowy. Możesz jedynie ją rozwiązać, jeśli chcesz zrezygnować z samochodu lub zdecydować się na cesję leasingu na innego przedsiębiorcę. Konieczne staje się wskazanie innego podmiotu, skłonnego do przejęcia umowy leasingowej. To z kolei wiąże się z dodatkowymi kosztami. Firma leasingowa nałoży opłatę manipulacyjną za przeprowadzenie procedury zmiany leasingobiorcy.

Jeśli wykupisz auto z leasingu, to staniesz się jego jedynym właścicielem. To z kolei pozwala Ci na wystawienie samochodu na sprzedaż. Musisz jednak pamiętać o uregulowaniu podatków. Jeśli zdecydujesz się na wykup pojazdu z leasingu na firmę i będziesz wykorzystywać go w działalności opodatkowanej, to będzie przysługiwać Ci prawo do odliczenia VAT od ceny zakupu. Ujmiesz auto w ewidencji środków trwałych. Poniesiony przez Ciebie wydatek zostanie zaksięgowany w kosztach i będzie widnieć jako odpisy amortyzacyjne. W przypadku wykupu auta z leasingu i uznania go za koszt uzyskania przychodu przysługuje Ci możliwość skorzystania z jednorazowej amortyzacji do kwoty dziesięciu tysięcy złotych.

 

Czy wiesz, kiedy można sprzedać auto po leasingu i co się z tym wiąże?

Jeżeli zakup auta z leasingu na firmę ma przeznaczenie mieszane, czyli z możliwością wykorzystywania go prywatnie i w działalności gospodarczej, jako przedsiębiorca przysługuje Ci prawo częściowego odliczenia VAT. Nie ma znaczenia to, kiedy sprzedaż pojazd (po miesiącu, pół roku), bo musisz zawsze wykazać przychód z działalności gospodarczej w przypadku zbycia firmowego auta. Tego rodzaju sprzedaż zalicza się do odpłatnej dostawy towarów, więc zostaje ona opodatkowana stawką 23%. Pamiętaj też o tym, że pojazd wykupiony z leasingu staje się częścią majątku firmy, dlatego jego sprzedaż zwiększa podstawę wyliczenia składki na ubezpieczenie.

W rezultacie sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu może przełożyć się na wzrost Twojego zobowiązania względem ZUS, jako że jesteś podatnikiem. Warto jednak podkreślić, że zbycie wykupionego pojazdu nie zostanie pomniejszone o wcześniej ujęte raty leasingowe. Musisz jednak liczyć się z tym, że będziesz musiał odliczyć pozostałą kwotę VAT z faktury wykupu w związku z korektą podatku naliczonego.

 

Szybka sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu – co warto wiedzieć?

Wykupione przez Ciebie auto z leasingu możesz sprzedać w dowolnym momencie, ale dobrze się zastanów, czy szybka sprzedaż Ci się opłaca. Pojawia się pytanie, czy trzeba odczekać przynajmniej kilka dni? Czy jest możliwy wykup z leasingu i sprzedaż w tym samym miesiącu? Niektórzy decydują się na wykupienie auta i niezwłocznie je sprzedają. Zgodnie z przepisami prawa nie ma do tego żadnych przeciwwskazań. Musisz jednak pamiętać o kilku istotnych kwestiach.

Najlepiej zrobisz, jeśli zdecydujesz się na wykupienie samochodu jako towaru handlowego zamiast zaliczania go do środków trwałych. W ten sposób będziesz mógł dokonać odliczenia VAT w stu procentach od wysokiego wykupu. Kolejną korzyścią staje się zaliczenie w koszty prowadzonej działalności gospodarczej całej kwoty netto nawet w przypadku drogiego pojazdu, gdy przekroczy ona 150 tysięcy złotych. Zasada jest taka, że im wyższy będziesz wykup, tym wyższe będziesz mieć odliczenia podatkowe.

 

Czy opłaca Ci się szybko sprzedać pojazd wykupiony z leasingu?

Bardzo ważne jest dopisanie właściwego kodu w PKD przedsiębiorstwa, który wiąże się z handlem pojazdami. Pamiętaj też o tym, aby nie korzystać już więcej z auta w swojej firmie. Sprzedaj samochód na rynku wtórnym lub zdecyduj się na leasing zwrotny. Jeśli chcesz zaoszczędzić pieniądze, to właśnie wykup na towary handlowe będzie dla Ciebie bardziej opłacalnym rozwiązaniem niż wykup na środki trwałe.

W przypadku wykupienia auta z leasingu i jego sprzedaży w tym samym miesiącu możesz liczyć na to, że wysoki wykup pozwoli na pomniejszenie dochodu ze sprzedaży do opodatkowania. Zostanie on całkowicie zniwelowany w przypadku wzięcia w leasing następnego pojazdu z wkładem własnym. Pamiętaj jednak o tym, że jeśli nie jesteś płatnikiem VAT, to nie możesz zdecydować się na takie rozwiązanie, jeśli chcesz zachować prawo do bycia zwolnionym z VAT.

 

Wykup samochodu z leasingu na firmę 2024 – czy to się opłaca?

W przypadku leasingu samochodu możliwe jest jego późniejsze wykupienie po zakończeniu umowy z leasingodawcą. Możesz zdecydować się na takie rozwiązanie, jeśli wybrałeś leasing operacyjny. Jako leasingobiorca nie jesteś zobligowany do tego, aby wykupić pojazd, ale może być to dla Ciebie opłacalne. Wielu przedsiębiorców decyduje się na takie rozwiązanie ze względu na szereg korzyści. Najczęściej wykupisz auto za bardzo atrakcyjną cenę. Samochód poleasingowy zostaje objęty ceną zdecydowanie niższa od swoje wartości rynkowej.

Pamiętaj o tym, że kwotę wykupu auta po zakończeniu umowy leasingowej poznasz już w momencie jej podpisywania. Jest ona odgórnie ustalana i jasno określona w umowie, która pospisuje się z instytucją bankową. Możliwa jest sprzedaż samochodu po leasingu, jako że stajesz się jego prawnym właścicielem. Istotną kwestią będzie dla Ciebie to, że decyzja dotycząca sprzedaży pojazdu po leasingu operacyjnym wiąże się z konsekwencjami podatkowymi. Bardzo ważne jest to, w jakim celu ktoś nabywa samochód. Do wyboru masz opcje wykupu pojazdy w ramach prowadzonej firmy lub na cele prywatne.

 

Wykup samochodu z leasingu na osobę prywatną 2024 – co warto wiedzieć?

W przypadku wykupu prywatnego musisz pamiętać o tym, że nie masz możliwości odliczenia VAT ze względu na brak faktury. Jako podatnik tracisz też możliwość zliczenia wszystkim wydatków, które wiążą się z wykupem do kosztów uzyskanych przez Ciebie przychodów. Inaczej wygląda to już, gdy wykupisz auto na cele prywatne i będziesz korzystać z niego w ramach prowadzonej przez siebie działalności. W takiej sytuacji możesz liczyć na to, że ponoszone przez Ciebie na bieżąco wydatki związane z eksploatacją samochodu będą już stanowić koszt uzyskanego przychodu. Jego wysokość wyniesie w tym przypadku 20%. Koszty te obejmują przede wszystkim zakup paliwa, naprawy pojazdu, jego ubezpieczenia.

Pamiętaj o tym, że jeśli wykupujesz pojazd z leasingu na cele prywatne, a potem chcesz go sprzedać podmiotowi prywatnemu, napotykasz pewne trudności odnośnie do podatku. Zgodnie z przepisami prawa czeka Cię obowiązek uiszczenia podatku. Kluczowe staje się oczywiście odpowiednie zinterpretowanie zapisów. Nie zawsze powstaje obowiązek zapłacenia podatku fiskusowi. Jeżeli nie chcesz ponieść dodatkowych kosztów, to wstrzymaj się ze sprzedażą auta. Przychód z tytułu sprzedaży pojazdu z leasingu trzeba opodatkować w przypadku transakcji, która miała miejsce na sześć miesięcy po wykupieniu auta.

 

Zmiany w prawie dla osób sprzedających auto z leasingu

Jeszcze do końca 2021 roku możliwe było sprzedanie wykupionego samochodu bez konieczności zapłacenia podatku, jeśli upłynęło sześć miesięcy od zakończenia umowy leasingowej. Doszło jednak do zmian w przepisach odnośnie do wykupu prywatnego na początku roku 2022. Konieczne stało się odczekanie aż sześciu lat, jeśli właściciel auta wykupionego z leasingu chciał go sprzedaż i uniknąć płacenia podatku. Warto też mieć na uwadze, że wysokość podatku zależy od wartości rynkowej pojazdu. Pamiętaj o tym, że jeśli wykupisz auto z leasingu prywatnie, czyli poza prowadzoną działalnością gospodarczą, to nie będzie ono zaliczone do majątku firmy. Jest to równoznaczne z tym, że sprzedaż pojazdu nie zostanie opodatkowana VAT.

Jeśli jako osoba fizyczna kupisz samochód od innej osoby prywatnej, musisz rozliczyć podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawartej umowy kupna-sprzedaży. To z kolei wiąże się z koniecznością złożenia formularza PCC-3 do urzędu skarbowego przez nabywcę. Ma on na to czternaście dni. Powstaje wobec tego konieczność zapłacenia podatku na rachunek urzędu, a jego stawka to dwa procent wartości rynkowej przedmiotu, który stanowi przedmiot transakcji. Jeśli jednak kupiło się auto od firmy leasingowej na fakturę od firmy leasingowej, to nie trzeba rozliczać się od czynności cywilnoprawnych.

 

Czy poniesiesz koszty w przypadku sprzedaży auta wykupionego z leasingu? – Podsumowanie

Podsumowując, pamiętaj o tym, że jeśli wykupiłeś auto po leasingu na cele prywatne do końca 2021 roku, to jego sprzedaż po sześciu miesiącach nie wiąże się z powstaniem przychodu. Nie powstanie on także przy wykupie prywatnym od roku 2022 pod warunkiem, że sprzedaż pojazdu miała miejsce po upłynięciu sześciu lat. Jeśli chcesz zostać zwolniony od opodatkowania podatkiem dochodowym pojazdu poleasingowego, wstrzymaj się z jego sprzedażą do sześciu lat liczonych od daty jego wykupu.

 

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w branży ubezpieczeniowo-finansowej, w obszarach związanych z tworzeniem produktów ubezpieczeniowych. Od wielu lat reprezentuję firmę DEFEND Insurance w PL i regionie CEE.
Tomasz Oszczepalski