Skip to main content

Czym jest Ubezpieczenie GAP?

Ubezpieczenie GAP (Guaranteed Asset Protection) to rodzaj polisy ubezpieczeniowej, która pokrywa różnicę między kwotą, jaką podstawowy ubezpieczyciel (OC/AC) wypłacił w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu, a pierwotną ceną którą zapłaciliśmy kupując samochód. Innymi słowy, jest to dodatkowe zabezpieczenie dla właścicieli pojazdów przed finansową stratą spowodowaną spadkiem wartości pojazdu, szczególnie gdy wypłata z ubezpieczenia AC/ OC sprawcy jest niższa niż cena z faktury. GAP często wiąże się z leasingiem lub kredytem, ułatwiając spłatę pozostałych zobowiązań (kosztów administracyjnych) na rzecz banku czy leasingodawcy po zamknięciu umowy finansowania.

Ubezpieczenie DEFEND Gap zapewnia możliwość nabycia nowego samochodu tej samej wartości (klasy) co utracony, lub bezproblemową spłatę zaciągniętego leasingu/kredytu. Warto zaznaczyć, że nowy samochód w ciągu pierwszych trzech lat użytkowania może stracić nawet 50% swojej wartości. W takich sytuacjach, podstawowy zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie równe rynkowej wartości pojazdu z dnia szkody, które zazwyczaj jest znacznie niższe, niż wartość pojazdu w momencie jego zakupu. Wypłata z GAP stanowi dodatkowe świadczenie do odszkodowania z polisy AC lub OC sprawcy.

GSU – Gwarantowana Suma Ubezpieczenia

Wraz z rosnącą popularnością ubezpieczenia Gap, część podstawowych zakładów ubezpieczeń wprowadziła dodatkową opcję do polisy AutoCasco, polegającą na utrzymaniu bieżącej wartości auta przez kolejne 12 miesięcy – Gwarantowaną Sumę Ubezpieczenia (GSU). Opcja ta pozwala na utrzymanie wartości pojazdu tylko przez okres jednego roku na wypadek szkody całkowitej. Wartość pojazdu w ramach opcji GSU jest corocznie aktualizowana do wartości rynkowej, co oznacza brak możliwości zachowania pierwotnej wartości auta w kolejnych latach. GSU nie oferuje tak silnego zabezpieczenia finansowego, jakie oferuje ubezpieczenie DEFEND Gap.

DEFEND Gap MAX (Fakturowy)

Znany również jako GAP RTI (Return to Invoice), jest to najpopularniejszy wariant na rynku. Ubezpieczenie pokrywa różnicę pomiędzy odszkodowaniem z polisy komunikacyjnej (AC lub OC sprawcy) a ceną zakupu pojazdu widniejącą na fakturze. Jest on popularny zarówno wśród firm leasingowych jak i salonów dealerskich czy agencji ubezpieczeniowych, a także dostępny do samodzielnego zakupu online. Skierowany do właścicieli nowych i używanych pojazdów zakupionych nie dalej niż 120 dni temu. Obejmuje różne rodzaje pojazdów, w tym motocykle, auta osobowe, ciężarowe, naczepy, przyczepy a nawet traktory rolnicze (z wyjątkiem pojazdów specjalnych). Przeznaczony także dla nabywców gotówkowych.

DEFEND Gap MAX AC (Casco)

Jest to najpopularniejszy wariant ubezpieczenia dla pojazdów już eksploatowanych, których właściciele nie mieli możliwości zakupić polisy GAP w momencie nabycia auta. Ubezpieczenie to sprzedawane jest głównie przez agentów ubezpieczeniowych razem z odnowieniem polisy AC, stąd jego nazwa GAP Casco. Różnica między GAPem fakturowym a tym wariantem polega na odmiennym definiowaniu wartości początkowej pojazdu, do której naliczana jest dopłata. GAP Casco pokrywa różnicę między kwotą odszkodowania wypłaconego przez podstawowy zakład ubezpieczeń a wartością pojazdu w dniu przystąpienia do ochrony GAP (z dnia wznowienia polisy AC). Pozostałe parametry są identyczne, jak w przypadku ubezpieczenia GAP fakturowy.

DEFEND Gap Lease (Finansowy)

Zaprojektowane z myślą o pojazdach będących przedmiotem finansowania (kredyt/leasing), ten wariant pokrywa różnicę między wypłatą z ubezpieczenia AC a pozostałą do spłaty kwotą kredytu lub leasingu. Jest to podstawowa forma ubezpieczenia GAP, chroniąca przed finansową stratą w przypadku, gdy wartość pojazdu jest niższa niż zobowiązania finansowe. Główna różnica pomiędzy GAPem fakturowym a tym wariantem polega na niższych odszkodowaniach, gdyż nie pokrywa się całego spadku wartości, a jedynie kwotę pozostającego zobowiązania wobec banku lub firmy leasingowej.

DEFEND Gap Index (Indeksowy)

Zaprojektowany z myślą o pojazdach będących przedmiotem finansowania (leasingu), ten wariant, dostępny jest wyłącznie przez firmy leasingowe, chroni leasingobiorcę na wypadek, gdy zobowiązanie przewyższa wartość pojazdu na dzień szkody całkowitej. Różni się sposobem wyliczania odszkodowania, które jest ustalane jako stała kwota (indeks), np. 20% wartości pojazdu z dnia szkody to odszkodowanie GAP. Na rynku istnieją różne “indeksy”, co może wprowadzać dodatkowe zamieszanie, czyniąc ten wariant najmniej popularnym.

DEFEND Gap D2C (Direct)

Zaprojektowany z myślą o właścicielach używanych pojazdów (nawet 10-letnich), ten wariant oferuje najbardziej elastyczną formułę ubezpieczenia GAP dostępną na rynku. Jeśli właściciel pojazdu posiada polisę AC, GAP działa podobnie jak wariant fakturowy dla każdego rodzaju szkody całkowitej i kradzieży, z tym że limity odszkodowania są niższe (10.000zł; 20.000zł; 30.000zł; 40.000zł). Jeśli jednak właściciel nie posiada polisy AC lub nie odnowi jej w kolejnym roku, GAP zmienia zakres ochrony podobny do tej w mini Casco, chroniąc przed kradzieżą lub szkodą całkowitą z polisy OC sprawcy, wyłączona jest szkoda spowodowana przez kierowcę.

Przykładowa szkoda dla ubezpieczenia GAP Fakturowego:

  • Cena zakupu pojazdu: 145,000 zł (kwota zawarta na fakturze zakupu).
  • Czas: Pojazd zakupiono 2 lata temu.
  • Szkoda całkowita: Po 2 latach od zakupu pojazd ulega szkodzie całkowitej.
  • Wypłata z ubezpieczenia AC: Ubezpieczyciel wypłaca 100,000 zł jako odszkodowanie za pojazd, bazując na aktualnej wartości rynkowej

Różnica do pokrycia przez ubezpieczenie GAP:

  • Oryginalna cena zakupu pojazdu: 145,000 zł
  • Wypłata z ubezpieczenia AC: 100,000 zł
  • Różnica do pokrycia przez GAP: 45,000 zł
Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w branży ubezpieczeniowo-finansowej, w obszarach związanych z tworzeniem produktów ubezpieczeniowych. Od wielu lat reprezentuję firmę DEFEND Insurance w PL i regionie CEE.
Tomasz Oszczepalski

Zostaw odpowiedź